CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, October 29, 2007

MODEL POET ( PENDEKATAN MODEL KAJIAN DI KOTA TINGGI)

Tindakan manusia terhadap alam sekitar mempengaruhi kejadian banjir yang berlaku. Tindakan manusia membuang sampah ke dalam sungai menyebabkan sungai tersumbat dan apabila hujan air melimpah ke kawasan pedalaman sepertimana di Kg. Kelantan, Kota Tinggi Johor. Mereka yang suka membuang sampah ke dalam memberi kesan keatas situasi tersebut dan kesannya kepada penduduk itu sendiri. Perubahan teknologi dengan pembinaan bangunan konkrit di kawasan berdekatan membawa kepada perubahan alam sekitar. Pokok-pokok di tebang untuk tujuan pembinaan tersebut. Apabila hujan turun kawasan berkenaan akan mengalami banjir kerana selama ini pokok-pokok tersebut yang menyerap air dari mengalir ke kawasan pedalaman. Hujan yang berterusan akan menyebabkan berlaku banjir besar yang menjejaskan kehidupan sosial penduduk. Contohnya ia memberi kesan keatas pendidikan anak-anak. Anak-anak tidak dapat belajar dengan selesa sekaligus menjejaskan prestasi mereka. Tindakan manusia ke atas alam sekitar tersebut memberi kesan kepada demografi penduduk dari segi pendidikan dan perubahan ekologi alam sekitar itu sendiri. Pihak institusi perancang memainkan peranan penting dengan merancang strategi pembangunan yang lebih teratur bagi mencegah banjir berulang kembali. Fenomena alam mungkin tidak dapat dielakkan oleh manusia tetapi manusia boleh mencegah dengan tindakan tertentu. Contohnya kesedaran tentang pentingnya menjaga alam sekitar, perancang petempatan yang lebih konsisten dan lain-lain.

Sunday, October 28, 2007

PERBINCANGAN TUTORIAL

  1. Bincangakan sejauhmana pembolehubah-pembolehubah ekonomi telah mempengaruhi pembolehubah demografi?

Contoh jawapan: Teknologi dari segi perubatan di negara maju seperti Amerika Syarikat telah meningkatkan jangka hayat penduduk negara. Pengambilan vitamin dan garam mineral untuk kesihatan membantu memanjangkan jangka hayat penduduk di samping pengambilan makanan seimbang. Kesedaran penduduk mengenai penjagaan kesihatan semakin meningkat. Mereka mengamalkan carahidup yang sihat. Apabila keadaan tersebut berlaku kadar kematian mengikut umur menurun dari setahun ke setahun. kadar kematian kank-kanak semasa lahir juga semakin berkurangan berikutan penjagaan ibu semasa mengandung dan melahirkan anak dititikberatkan. Contohnya pengambilan vitamin semasa mengandung, penemuan alat imunisasi, ubat-ubatan dan lain-lain. berikutan kematian mengikut umur berkurangan menyebabkan saiz penduduk bertambah. Pertambahan penduduk menyebabkan piramid penduduk turut berubah.

2. Sejauhmanakah migran mampu menambahkan kualiti hidup selepas berhijrah. Bincangkan.

Rangka jawapan:

  1. migran bekerja-gaji digunakan untuk menyara keluarga di Indonesia- buka perniagaan- dapat lepaskan hutang dan kepompong kemiskinan- taraf hidup mula berubah-kehidupan lebih selesa.
  2. pekerja migran sanggup bekerja lebih masa-contoh buruh binaan-keadaan kerja yang terpaksa manangung risiko-masa dengan keluarga dan saudara mara di tempat asal terpaksa dikorbankan-hubungan sosial antara keluarga kurang.
  3. pekerja yanag datang ada yang tidak dapat kerja-kes jenayah berlaku-keseimbangan sosial penduduk tempatan terjejas.

Tuesday, October 23, 2007

LAMPIRAN -BANTUAN YANG DITERIMA SELEPAS BANJIRBANTUAN MAKANAN, BARANGAN DAPUR DAN PAKAIAN SELEPAS BANJIR DI SEGAMAT, JOHOR.


PERPINDAHAN PENDUDUK

pERPINDAHAN dALAM NegarA
Perpindahan dalam negara melibatkan pergerakan penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju. Ia melibatkan penduduk luar bandar berhijrah ke bandar. Contohnya penduduk Kelantan berhijrah ke Kuala Lumpur, Pahang ke Johor Bharu dan lain-lain.
Antara FakTor yang MeNYEBABKAN PENDUDUK cENDERUNG berhijrah ialah:
  • mengikut keluarga
  • mencari pekerjaan
  • melanjutkan pelajaran
  • keadaan mundur di tempat asal
  • pertanian pindah
  • menyertai pembangunan pertanian

MaSaLAh KEmiskinan

Kebiasaannya masalah kemiskinan dikaitkan dengan ekonomi yang rendah. Ekonomi dikebanyaakan negara membangun bergantung kepada sektor pertanian. Pada tahun 1970, kira-kira 80% penduduk di Laos dan Kampuchea terlibat dalam pertanian, Malaysia 60%, Filipina 54% dan Indonesia 70%. Dengan ini negara membangun masih bergantung kepada sektor pertanian. Mengikut laporan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu kira-kira 85% kemiskinan mutlak berlaku diluar bandar. Contohnya di Malaysia pendapatan bulanan petani berada dibawah garis kemiskinan dan Indonesia jumlahnya kira-kira 74%. Hal ini berlaku disebabkan pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan pemecahan tanah pertanian terutamanya disebabkan tradisi pembahagian harta pesaka. Pendapatan yang rendah dalam sektor pertanian juga menyebabkan pengangguran berlaku dengan meluas. apabila mereka tiada pekerjaan maka kemiskinan akan berlaku. Mereka mula berhutang untuk perbelanjaan harian. Apabila hutang tidak dapat dibayar maka tanah mereka tergadai. Oleh itu, kemiskinan akan terus menghantui mereka. Makanan seimbang untuk kesihatan tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang berpendapatan rendah dan mereka mudah mendapat wabak penyakit seperti kebuluran di pakistan, kurang zat makanan, taun dan lain-lain. Dengan ini ia akan meningkatkan kadar kematian penduduk dan mengubah piramid penduduk. Justeru itu, kemiskinan mambawa kepada kesan keatas demografi penduduk.

Thursday, October 11, 2007

PERPINDAHAN PENDUDUK

pErpindahan penduduk boleh dibahagikan kepada pErpindahan anatarabangsa, pErpindahan antara tempat dalam negara, pErpindahan musiman dan pErpindahan sementara. Proses perpindahan boleh meninggalkan kesan dari segi ruang fizikal dan sosial sesebuah negara. Perpindahan antarbangsa mewujudkan masyarakat bebrbilang kaum, manakala perpindahan dalam negeri boleh menimbulkan masalah taburan penduduk yang tidak seimbang khususnya antara bandar dan luar bandar.
Sumber: Katiman Rostam.2002. Prinsip asas persekitaran manusia. Bangi: UKM